Mobile Medico
                                                                                                         TRENING

Przeprowadzenie wstępnego treningu jest b. ważne, aby przygotować dziecko do:

- sprawdzania słuchu,
- kalibracji telefonu komórkowego.

Niektóre dzieci – zwłaszcza te w dużych miastach – mogą nie znać zwierzątek przedstawionych na obrazkach, a także ich głosów.
Celem treningu jest upewnienie się, że dziecko może poprawnie rozpoznać te zwierzątka na obrazkach i ich głosy
w powtarzalny
sposób.

Podczas treningu dźwięki testowe ( głosy zwierzątek ) są odgrywane znacznie głośniej niż podczas badania słuchu i dziecko powinno
umieć wskazć prawidłowy obrazek w powtarzalny sposób. Każdy z tych dźwieków może być powtarzany wielokrotnie, aby uzyskać
pozytywny rezultat tego treningu.

Trening może być przeprowadzany indywidualnie dla danego dziecka, lub jednocześnie dla większej grupy dzieci, co pozwala znacznie
zmniejszyć czas potrzebny dla treningu jednego dziecka.

Trening indywidualny: obrazki są umieszczone na stole na wprost dziecka i po nadaniu dźwieku dziecko powinno wskazać właściwy
obrazek. Jeżeli tego nie zrobi, to należy mu w tym pomóc.

Trening grupowy: aparat komórkowy jest podłączony do wzmacniacza z głośnikiem.
(Poniżej przedstawiono przykład treningu grupowego przeprowadzanego na Filipinach).
Dzieci powinny ustnie podać nazwę danego zwierzątka po nadaniu jego głosu.

Dzieci lubią wzajemnie konkurować w tym zgadywaniu, dzięki czemu zwiększa się
efektywność treningu.

Po każdym nadaniu dźwięku testowego i udzieleniu odpowiedzi przez dzieci,
pokazywany im jest właściwy obrazek zwierzątka.


Po zakonczeniu treningu dzieci przechodza do pokoju gdzie przeprowadzane są
indywidualnie przesiewowe badania słuchu telefonem komórkowym.

( Większe obrazki formatu A4 można wydrukować z sekcji OBRAZKI ).
mobilemedico.com All rights reserved.