Mobile Medico
mobilemedico.com All rights reserved.
                      Zaleca się dokładne przestudiowanie informacji podanych we wszystkich sekcjach strony internetowej:

   -   
  Cel Działania Mobilemedico
   -     Strategia Kliniczna

W następnej sekcji PRZYGOTOWANIE opisany jest sposób przygotowania dziecka lub grupy dzieci do badania słuchu
oraz
metoda kalibracji telefonu komórkowego dla potrzeb takiego badania.

W sekcjach
JAVA i ANDROID pokazano ekrany tych telefonów komórkowych opisując jak należy korzystać z ich programów
dla badania słuchu.