Mobile Medico
mobilemedico.com All rights reserved.
                                                                             KALIBRACIA

Kalibracja
poziomu akustycznego sygnałów testowych wytwarzanych przez aparat komórkowy oparta jest na tzw. „kalibracji
biologicznej” odniesionej do poprawnego słuchu dziecka, który był niedawno sprawdzony, dziecko jest zdrowe podczas tej kalibracji
(bez przeziębienia, infekcji itp.), a woskowina nie blokuje kanału usznego.
Kalibrację należy przeprowadzać w cichym pokoju unikając ingerencji osób trzecich oraz głosów Radia, TV itp.

Dziecko powinno już znać obrazki zwierzątek i ich głosy – jeśli nie, wtedy należy nauczyć go tego według metody opisanej w sekcji
Trening.

Kalibracje można przeprowadzić lub zmienić dopiero po uzyskaniu User Id podanego po zainstalowaniu programu
badań z Internetu.

1
. Ułożyc obrazki ( można je wydrukować z sekcji OBRAZKI ) na stole przed dzieckiem. Podczas kalibracji należy ustawić dla każdego
z 3 dźwięków minimalny poziom akustyczny, który jest wystarczający dla dziecka, aby poprawnie i w powtarzalny sposób
wskazało ono obrazek zwierzątka, którego głos nadano do jego ucha.

2. Kalibracja dźwięków nadawanych z głośnika ( Java i Android )

Nadawać dźwieki do ucha dziecka z odległości ok. 30 cm na poziomie ucha ( ta sama odległość powinna być później używana
podczas badania słuchu innego dziecka ). Dźwięki należy nadawać do ucha dziecka z odległości ok.
30 cm na poziomie ucha i taką samą odległość należy stosować później w badaniach innych dzieci.

Odległość ta nie jest b. krytyczna, ponieważ zmiana tej odległości nawet o 50% zwiększy lub zmniejszy poziom akustyczny
tylko o ok.. 6dB. W praktyce błąd w ustawieniu tej odległości będzie dużo mniejszy niż 50%, a poziom akustyczny może
się zmienić o mniej niż 5dB ( mniej niż standartowy skok na skali audiometru ).

3. Kalibracja słuchawek ( Android ).

Słuchawki Lewa  (L) i prawa (R) powinny być kalibrowane oddzielnie, aby wyrównać różnice między ich charakterystykami
przenoszenia. Należy zwrócić uwagę, aby je prawidłowo umieścić w uchu dziecka.
Należy zwrócić uwagę czy dzwiek podczas kalibracji trafia do właściwej – lewej lub prawej – słuchawki.
Fabryczne oznaczenia słuchawek są nie zawsze wyraźne. Zaleca się dodatkowo oznaczyć słuchawki kolorowymi naklejkami
( np. niebieską dla lewej i czerwoną dla prawej słuchawki) umieszczonymi na słuchakach lub ich kabelkach.

Podczas kalibracji, ustawienie głośności dla danego dźwięku może być dokonane - na skali wyświetlonej w komórce – przesuwając  
wskaźnik tej skali lub używając przycisków
“-“ lub “+”. Skala jest ponumerowana.
Powrót do głownej strony automatycznie zarejstruje w programie komórki poziom akustyczny i odpowiadajacy mu numer na skali - dla
każdego z 3 dźwiękow dla późniejszych badań słuchu. Wyłączenie i ponowne włączenie komórki nie zmien tych poziomów kalibracji.

Zaleca się zapisać numery poziomów kalibracji na wypadek niesprawnego działania komórki,
wyczerpanej baterii itp. Umożliwia to ponowne ustawienie poziomów dźwiękow testowych na skali kalibracji ( tych samych numerów )
dla każdego dźwięku - kiedy komórka zostanie już naprawiona – zwłaszcza kiedy nie mamy dziecka z normalnym słuchem dla
powtórzenia całej procedury kalibracji.