All rights reserved.
Mobile Medico
PRZYGOTOWANIE
mobilemedico.com All rights reserved.
Przed przystąpieniem do właściwych badań słuchu należy się zapoznać z ważnymi czynnościami dotyczacymi przygotowania
dziecka do badania słuchu i kalibracji telefonu komórkowego.

-    
 trening - jest stosowany dla dziecka przed jego pierwszym badaniem lub przed kalibracją telefonu, aby upewnić się,
czy dziecko rozpoznaje zwierzątka na obrazkach i ich głosy.  
Podczas tereningu głosy zwierząt są nadawane na wyższym poziomie akustycznym niż podczas badania słuchu.

-     
kalibracja – służy do ustalenia poziomów akustycznych nadawanych dźwięków testowych dla badania słuchu.
Kalibrację można też później zmienić jeśli zachodzi potrzeba zmiany poziomów dźwięków testowych.