Mobile Medico
JAVA TELEFON
MAIN MENU
 

Uwaga: numer rejestracyjny użytkownika ( User Id ) zostanie automatycznie
wyświetlony na ekranie po pobraniu i zapisaniu plików programu.
MANUAL TEST - 1

Możliwość ręcznego wyboru każdego z 3 dźwięków dowolna ilość razy dla Prawego lub Lewego ucha.


TRENING

Celem treningu jest upewnienie się, czy dziecko zna wygląd krowy, koguta, ptaszków i po
usłyszeniu ich głosów potrafi wskazać właściwy obrazek.

KALIBRACJA      

Potrzebna jest dla prowadzenia badań w przyszłości. Podczas kalibracji ustala się minimalny
poziom akustyczny każdego z 3 dzwięków dla dziecka z normalnym słuchem, aby mogło ono
poprawnie skorelować dany dźwięk z obrazkiem.
TESTOWANIE
 

Podczas tego badania można wybierać dowolną ilość razy każdy z 3
dźwięków i nadawać go do Prawego lub Lewego ucha w dowolnej kolejności.

Rezultaty testu mogą być zapisane ręcznie używając formularz dostępny do
wydrukowania z sekcji
KARTA WYNIKÓW.


KARTA WYNIKÓW
KALIBRACJA
 Aby przeprowadzić kalibrację telefonu komórkowego potrzebny jest User Id numer
wyświetlony na pierwszym ekranie ).

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmiany kalibracji, wtedy ten
numer też będzie
potrzebny.

KALIBRACJA

Zanim przystąpisz do badania upewnij się, czy dziecko zna zwierzątka i ich głosy.
Jeśli tak nie jest, to trzeba najpierw przeprowadzić
Trening.

Kalibracja pozwala ustalić minimalne poziomy akustyczne nadawanych dźwięków
wystarczające dla dziecka z normalnym słuchem ( bez przeziębiena, infekcji, zablokowania
ucha woskowiną itp. ) do poprawnego korelowania głosów zwierząt z ich obrazkami i to w
powtarzalny sposób bez zgadywania.

Poziom dźwięku można ustawić za pomocą przesuwnika lub przycisków +  – obserwując
cyferki na wyświetlonej skali.
Podczas kalibracji nadawaj te dźwięki z odległości ok. 30 cm -  na poziomie ucha dziecka i
stosuj tę odległość w dalszych badaniach dzieci.

Ta odległość w dalszych badaniach nie jest b. krytyczna i jej zmiana nawet o 50% spowoduje
obniżenie lub zwiększenie poziomu akustycznego nie więcej jak 6 dB.

Po przeprowadzeniu kalibracji dla wszystkich 3 dźwięków można przejść do Main Menu i
kalibracja zostanie automatycznie zapisana na stałe w telefonie komórkowym nawet jeśli on
zostanie wyłączony i ponownie włączony.


Trening może być potrzebny przed przystąpieniem do Kalibracji lub Badania, aby upewnić się,
czy dziecko prawidłowo rozpoznaje obrazki zwierząt i ich głosy.

Niektóre dzieci – zwłaszcza z dużych miast – mogą nie znać tych zwierząt i ich głosów
TRENING
 Podczas treningu głosy nadawane są dużo głośniej niż podczas badania i pozwalają nauczyć
dziecko prawidłowo korelować obrazki zwierząt z ich głosami i to w powtarzalny sposób bez
zgadywania.

Każdy z 3 dźwięków może być powtarzany wielokrotnie bez ograniczeń, aby uzyskać
pozytywny rezultat tego treningu.