Mobile Medico
MAIN MENU
 


Uwaga: numer rejestracyjny użytkownika ( User Id ) zostanie automatycznie
wyświetlony na ekranie po pobraniu i zapisaniu plików programu.

MANUAL TEST – 1
Ręczne wybieranie 3 dzwięków testowych dowolną ilość razy dla Prawego lub
Lewego ucha.
.

TREINING
Prowadzony jest w celu nauczenia i sprawdzenia czy dziecko rozpoznaje
zwierzęta i ich głosy.

KALIBRACJA
Kalibracja aparatu dla prowadzenia badań w przyszłości. Zapisuje minimalny
poziom akustyczny dźwięków testowych, wystarczający dla dziecka z     
normalnym słuchem, aby prawidłowo skorelować obrazki zwierząt z ich głosami.
ANDROID TELEFON