Mobile Medico
TRENING
 
Trening może być konieczny dla przeprowadzenia kalibracji i późniejszych
badań słuchu, aby upewnić się, że dziecko rozpoznaje obrazki zwierząt i ich
głosy.

Niektóre dzieci – zwłaszcza te mieszkające w dużych miastach – mogą
nie znać wyglądu zwierząt i ich głosów.

Podczas treningu głosy zwierząt są nadawane znacznie głośniej niż
podczas badania słuchu i trzeba nauczyć dziecko prawidłowo korelować
obrazki zwierząt z ich głosami w powtarzalny sposób bez zgadywania.

Dźwięki testowe (  
3 głosy zwierząt ) można nadawać wielokrotnie
aby uzyskać pozytywny wynik treningu..

During the Training you can select and play the animal voices unlimited times.
After you finish training select
Back ( top right corner above the cow picture )
to go back to the
Menu.
KALIBRACJA
 


Aby przeprowadzić kalibrację telefonu komórkowego potrzebny
jest numer rejestracyjny użytkownika (
User Id ) wyświetlony na ekranie
po zapisaniu plików programu.

Ten numer też będzie potrzebny przy zmianach kalibracji.

Przed przystąpieniem do kalibracji należy się upewnić czy dziecko
rozpoznaje obrazki zwierząt i ich głosy. Jeśli ma z tym problemy,
to trzeba przeprowadzić trening.

Kalibracja ustala minimalne poziomy akustyczne dźwięków testowych, które są
wystarczająco głośne dla dziecka z normalnym słuchem ( bez przeziębienia,
infekcji,
woskowiny blokującej przewód słuchowy itp. ) do poprawnego rozpoznania na
obrazkach zwierząt i ich głosów, w powtarzalny sposób bez zgadywania.

Poziom dźwięków może być ustawiany za pomocą przycisków
–  +  lub przsuwnika
obserwując numerację na wyświetlonej skali.
Podczas kalibracji dźwięki testowe należy nadawać do ucha dziecka
z odległości ok.
30 cm na poziomie ucha i taką samą odległość należy
później stosować w badaniach słuchu.

B. dokładne utrzymanie tej odległości w badaniach nie jest krytyczne,
ponieważ zmiana tej odległości nawet o 50% zwiększy lub zmniejszy
poziom nadawanego dźwieku tylko o ok. 6 dB.

Po zakończeniu kalibracji dla
wszystkich 3 dźwięków można powrócić
do
Main Menu, co automatycznie zarejstruje wyniki tej kalibracji w pamięci
telefonu komórkowego nawet jeśli on będzie później wyłączony i ponownie
włączony.
ANDROID TELEFON - TRENING I KALIBRACJA