Mobile Medico
                               BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U MAŁYCH DZIECI.

UWAGI OGÓLNE.

1. Jak dotychczas nie wprowadzono jeszcze efektywnego systemu dla badań przesiewowych słuchu dzieci w wieku przedszkolnym.
Badania noworodków są kosztowne i rozwiązują tyko małą część ogólnego problemu. Według danych statystycznych 2 noworodków
na 1000 przebadanych ma problem ze słuchem  ( 0,2% ), natomiast wśród dzieci rozpoczynających szkołę 2 dzieci na 10 ma taki
problem ( 100 – krotny wzrost aż do 20% ).

2. Ten dramatyczny wzrost aż do 20% jest wynikiem mało efektywnych działań w zakresie badań przesiewowych słuchu u małych
dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Brakuje ośrodków wyspecjalizowanych w badaniach przesiewowych słuchu, które powinny być powtarzane kilkakrotnie w ciągu roku
i to dla dużej liczby dzieci. Trudno też jest prowadzić takie ośrodki efektywnie jeśli ok. 45% dzieci nie chce podczas pierwszej wizyty
wspólpracować z badającym w obcym miejscu i trzeba powtórnie je badać w innym terminie, aby skompletować badanie.
Również brakuje personelu dla prowadzenia badań przesiewowych podczas wizyt w domu  rodzinnym dziecka, biorąc pod uwagę
potrzebę kilkakrotnego badania w ciągu roku dużej liczby dzieci. Ponadto w niektórych krajach system wizyt domowych nie istnieje.

4. Wprowadzenie nowej i łatwej metody sprawdzania słuchu za pomocą Gry Słuchowej pozwala przesunąć strategię wczesnego
wykrywania niedosłuchów u małaych dzieci do rąk tych osób, którym najbardziej zależy na ich zdrowiu tj. do Rodziców. Oczywiście
Przedszkola i inne Ośrodki Opieki nad Dzieckiem też mogą używać tą metodę.
Sprawdzenie słuchu za pomocą Gry Słuchowej może być łatwo przeprowadzone w domu rodzinnym dziecka i skompletowane etapami (
Manual Test – 1 )  nawet w ciągu kilku dni i w wybranym czasie, kiedy dziecko chce wspólpracować z badającym. Znajomość osób
prowadzących badanie ( Rodzice, Opiekunowie w Przedszkolu ) i miejsca ( Dom Rodzinny, Przedszkole ) znacznie ułatwia współpracę
dziecka z badającym. Sprawdzanie słuchu może być powtarzane wielokrotnie w ciągu roku i w następnych latach rozwoju dziecka.

5. Wczesne wykrycie i skorygowanie niedosłuchu jest b. ważne. Wiadomo bowiem z praktyki klinicznej, iż spóźnienie wykrycia i
leczenia niedosłuchu o1 miesiąc, może opóźnić nawet o1 rok ogólny  rozwój dziecka.
mobilemedico.com All rights reserved.