Chroń przyszłość Twojego Dziecka !!!

Czy Twoje dziecko ma problem ze słuchem, który może przeszkadzać mu w rozwoju jego mowy, języka i nauce ?

Informacje ogólne.

GRA SŁUCHOWA została zaprojektowana dla Rodziców i Przedszkoli jako bardzo łatwe narzędzie pozwalające wykryć jak najwcześniej niedosluch u dziecka, ponieważ wczesne wykrycie jest b. ważne dla pozytywnego wyleczenia i rehabilitacji dziecka.

Sprawdzanie słuchu dziecka zostało zaprojektowane jako GRA SŁUCHOWA , którą bawi się dziecko. Przed tym dziecko musi odbyć łatwy trening, aby upewnić się czy ono rozpoznaje głosy zwierząt ( tylko 3 głosy ) i potrfi prawidłowo wskazać obrazki tych zwierząt na ekranie Tabletu.

Naturalne - a nie sztuczne dźwięki jak w audiometrze – głos Krowy ( 500 Hz ), Koguta ( 1500 Hz ) i Ptaszków ( 4000 Hz ), kalibrowane w głośności i częstotliwości są nadawane do prawego lub lewego ucha i dziecko powinno dotknąć na ekranie obrazek danego zwierzątka. Poprawne i błędne odpowiedzi, oraz czas reakcji dziecka są rejestrowane w pamięci Tabletu i/lub na SD karcie.

Dźwięki testowe pokrywają zakres częstotliwości dźwięków potrzebnych dziecku dla prawidłowego rozwoju mowy i nauki danego języka.

Tablet razem ze słuchawkami może być wykalibrowany z pomocą dziecka, którego słuch został sprawdzony i jest normalny.

Rezultaty testu mogą być dodatkowo zapisane w komputerze - korzystając z bezpłatnego programu, lub automatycznie przekazane z Tabletu do Bazy Danych wskazanej przez lokalne władze, jeśli na danym terenie dostępny jest Internet.

GRA SŁUCHOWA MA DWIE WERSJE:

DEMO – może być używana bezpłatnie przez 7 dni

PEŁNA - płatna $ 2.99 AUD, czas używania nieograniczony.

Wiecej Informacji.

1. Obecnie brak jest efektywnego badania przesiewowego słuchu, dla wczesnego wykrywania niedosłuchu u dzieci w wieku przedszkolnym. Stosowane badania są kosztowne i stosowane są tylko w niewielkich grupach dzieci. Statystycznie tylko 2 dzieci na 1000 urodzonych ma problem ze słuchem ( 0,2% ) podczas kiedy dzieci rozpoczynają szkołę wtedy aż 2 dzieci na 10 ma problem ze słuchem.

2. Tak dramatyczny wzrost od 0,2% do 20% jest wynikiem słabych i nieefektywnych metod stosowanych do masowego sprawdzanie słuchu dzieci w wieku przedszkolnym i nawet młodszych.

3. Nie ma wystarczającej liczby medycznych ośrodków dla częstego sprawdzania słuchu w każdym roku w dużej liczbie przedszkolaków. Takie ośrodki nie mogą działać ekonomicznie, ponieważ ponad 45% dzieci nie chce wspólpracować z obcą osobą badającą słuch w obcym niż rodzinny dom lub przedszkole miejscu i trzeba je ponownie przywozić do ośrodka w innym terminie. Rownież sprawdzanie słuchu przez wizytujących domy rodzinne lub przedszkola specjalistów jest b. ograniczone w ilości i częstotliwości tych wizyt oraz jest b. kosztowne.

4. Wprowadzenie GRY SŁUCHOWEJ ma na celu przesunięcie strategii wczesnego wykrywania niedosłuchów u dzieci przedszkolnych z nieefektywnych działań opisanych w p. 3 do rąk tych ludzi, którzy sa najbardziej zainteresowani stanem słuchu ich dziecka tj. do rodziców. Oczywiscie mogą z tej nowej metody też korzystać przedszkola i inne ośrodki dziecięce. Sprawdzanie słuchu za pomocą tej gry może być wielokrotnie stosowane w domu rodzinnym kiedy dziecko jest chętne do takiej gry, nie musi byc skończony podczas jednego dnia i może być wielokrotnie powtarzane przez następne lata.

5. Wczesne wykrycie i leczenie niedosłuchu jest b. ważne, ponieważ nawet tylko 1 miesiąc opóznienia w tym działaniu może opóznic o 1 rok ogólny rozwój dziecka.

6. GRA SŁUCHOWA pozwala również oberwować zdolności dziecka do słuchania i rozumienia słów, korelacji dźwięku z obrazkiem, koordynacji ruchu ręki a także do oceny czasu reakcji, która może być opóźniona nie z powodu niedosłuchu a z powodu innych przyczyn, co powinno zostać skonsultowane z właściwym specjalistą.

7. Stosowanie GRY SLUCHOWEJ powinno pomóc stworzyć efektywny system do wczesnego wykrywania i leczenia niedosłuchów w grupie młodych dzieci.

Zaleca się najpierw wypróbowac wersję DEMO, ponieważ po zakupieniu wersji PEŁNA opłata nie może być zwrócona.


Uwaga: ten program może być używany tylko po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków ZASTRZEŻENIA.

ZASTRZEŻENIE: sprawdzanie słuchu opisaną metodą nie zastępuje profesionalnego badania słuchu, natomiast otrzymane rezultaty mogą wskazać na konieczność szybkiego skontaktowania się ze specjalistą medycznym, co jest niezwykle ważne dla wyleczenia niedosłuchu i zatrzymania jego dalszego rozwoju.

Mobilemedico nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe używanie GRY SŁUCHOWEJ, nieprawidłową interpretację wyników badania, nieprawidłową kalibrację Tabletu wykonaną przez użytkownika, brak współpracy ze strony dziecka, złą higienę słuchawek powodującą infekcje ucha, niedokładne umieszczenie dużych tłumiajacych hałas słuchawek na na uszach dziecka z włożonymi już do uszu małymi słuchawkami Tabletu, nieumiejętne operowanie Tabletem, niewłasciwy stan techniczny Tabletu powdujący jego niestabilną pracę i głośne trzaski.

Mobilemedico nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania programu GRY SŁUCHOWEJ i za brak właściwej akcji ze strony osoby sprawdzającej słuch w przypadku wykrycia niedosłuchu.

Email adres: info@mobilemedico.com