PROGRAMY: GRA SŁUCHOWA I PROGRAM PC
 

Instalacja GRA
SŁUCHOWA Android

A N D R O I D G R A S Ł U C H O W A


                                                      
GRA SŁUCHOWA Program można zainstalowacć z:

 A. Google Play Store [KLIKNIJ TUTAJ]

or

B. Instalacja wersji PEŁNA przez Paypal. - direct from the Internet providing that your phone has been set up for "Unknown sources" which allows installation of non-Market application. [KLIKNIJ TUTAJ]


                                                        

A. Instalacja przez Application Play Store.

                 Instalacja przez Application Play Store


Proszę przeprowadzić instalację Gry Słuchowej według poniższej instrukcji.
                Uwaga - Gra Słuchowa ma dwie wersje:

DEMO – bezpłatna do używania przez 7 dni
PELNA – płatna 2,99 AUD bez ograniczeń czasu używania.

Zaleca się najpierw wypróbować wersję DEMO, ponieważ opłata za wersję PELNA nie może byċ zwrócona.


1. Na stronie Google Play Store znajdź aplikację “Hearing Game Demo” lub kliknij na poniższy “link” i zastosuj się do instrukcji wyświetlonej na ekranie.

Adres DEMO wersji:

Google Play Store – Demo version

2. Po zainstalowaniu programu otwórz folder aplikacji, wybierz program Demo i zapisz odzielnie na kartce papieru UserId numer. ( numer ten bedzie potrzebny później do przeprowadzenia kalibracji i zabezpieczenia Tabletu przed jej zmianą przez osoby nie upoważnione.33. Wybierz stronę: www.moblemedico.com naTablecie i zapoznaj się jak należy przeprowadzić Kalibrację, Trening i Test wymienione w Menu
1. Na stronie Google Play Store znajdź aplikację “HearingGame” lub kliknij na poniższy “link” i zastosuj się do instrukcji wyświetlonej na ekranie.

Adres wersji PELNA:

Google PlayStore - Full version  

2. Po zainstalowaniu programu otwórz folder aplikacji, wybierz program Demo i zapisz odzielnie na kartce papieru UserId numer. ( numer ten bedzie potrzebny później do przeprowadzenia kalibracji i zabezpieczenia Tabletu przed jej zmianą przez osoby nie upoważnione.

3. Wybierz stronę: www.moblemedico.com naTablecie i zapoznaj się jak należy przeprowadzić Kalibrację, Trening i Test wymienione w Menu


B. Upgrade to Full Version via Paypal Payment

1) Using your tablet [KLIKNIJ TUTAJ] by zainstalować wersję PEŁNA (FULL) bezpośrednio z Internetu pod warunkiem, że w Tablecie ustawiono możliwość instalowania programów z “Unknown sources”, która pozwala korzystać z “non-Market applicaton “.
2) hearinggame.apk zostanie zainstalowana w folderze aplikacji, albo program zasugeruje aby ją otworzyć. Kliknij “Run” lub “Open” ( w zależności od używanej przeglądarki ).
3) Otrzymasz instrukcję “Open with Package Installer”, wtedy kliknij na “Just once”.
4) Otrzymasz zapytanie “Do you want to install this application?”. Kliknij na “Install”.
5) Powinno teraz zostać wyświetlone “App installed”. Kliknij na “Open”.
6) Gra Słuchowa zostanie teraz zainstalowana w wersji DEMO. Kliknij na “Buy Full Version Key” – niebieska strzałka.
7) To przełączy przegladarkę do strony rejestracji.
8) Wpisz wymagane dane i zaznacz numer “8”.
9) Teraz wyświetlony zostanie “Buy Now” żółty przycisk. Kliknij na ten przycisk.
10) Na nowej stronie wybierz “Pay with a Card”. Nie musisz mieć konta w Paypal, które tutaj jest użyte tylko dla zabezpieczenia opłaty i przekazywanych informacji.
11) Wpisz dane Twojej Karty Kredytowej.
12) Wpisz wszystkie wymagane dane.
13) IMPORTANT - WAŻNE – kliknij na “ Return to ERA Centre Pty Ltd” aby otrzymać 4 cyfrowy numer kodu.
14) Zapisz ten numer kodu, który będzie potrzebny aby uruchomić PEŁNĄ wersję Gry Słuchowej.
15) Kliknij na “show running applications button” ( dwa prostokaty na dole Tabletu pod obrazkiem ) i kliknij na Hearing Game ( lub zainstaluj ze standartowej aplikacji Androidu
16) Kliknij na “Please enter full version Key”, wprowadź numer zapisanego wcześniej kodu i kliknij na OK.
17) PEŁNA wersja zostaje odblokowana i jest gotowa do używania.


PC Program


Downloading and installation for
    PC Program

                                  PC program installation

The hearing test results obtained with the Tablet program, which
initially, have been manually recorded on the Record Form or other
paper, can be recorded into the
PC (Windows) after installation of
the following special program;

setup_mm2pc_en.exe

Click on this link and the very simple installation Wizard will install this
program on your computer. A new Icon  
mm2pc_en should appear
on the Desktop.


Note: For installation of the application mm2pc_en on different
Windows versions you need to click on this link to install the program.
Depending on the operating system of the computer you may have
proceed with different actions explained below:

1. The program will execute installation Wizard, and then on the
computer screen will be new, blue, round icon -
mm2pc_en.

2.
The setup program can also be saved in Download directory and
when you click on the file
setup_mm2pc_pl.exe then installation of
this application will be automatically done and small blue icon -
mm2pc_pl will be displayed.

3. The setup program can also be saved to a Download directory and
installed with different icon -
setup_mm2pc_en.exe. When you click
on that icon than setup Wizard will be executed and small application
blue icon -
mm2pc_en will be installed .It’s recommended to delete
the icon with name
setup_mm2pc_en.exe and run the application
mm2pc_en using the blue icon.